linh kien may may-- mua may tinh cu tai ha noi

Cơ cấu tổ chức
Ban Giám Hiệu và các tổ chức Đoàn thể
 

 Hiệu trưởng: Trần Văn Tuyên

 

Địa chỉ: Hòa Thắng - Phú Hòa - Phú Yên

 

Số điện thoại: 057 3886897

 

Thư điện tử:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 


 

 Phó hiệu trưởng: Trương Thanh Long

 

Địa chỉ: Hòa Định Đông - Phú Hòa - Phú Yên

 

Số điện thoại: 057 3886107

 

Thư điện tử: longtqt@yahoo.com

 


 

 Phó hiệu trưởng: Nguyễn Văn Thuyền

 

Địa chỉ: TP Tuy Hòa - Phú Yên

 

Số điện thoại: 0903539239

 

Thư điện tử:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 


 

 Phó hiệu trưởng: Lê Văn Nho

 

Địa chỉ: Hòa Thắng - Phú Hòa - Phú Yên

 

Số điện thoại: 057 3886563

 

Thư điện tử: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 


 

 Chủ tịch Công Đoàn: Đặng Thị Mỹ Hạnh

 

Địa chỉ: Hòa An - Phú Hòa - Phú Yên

 

Số điện thoại: 057 3886563

 

Thư điện tử:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 


 

 

 Bí thư Đoàn trường: Đinh Tiến Dũng

 

Địa chỉ: Hòa An - Phú Hòa - Phú Yên

 

Số điện thoại: 0977020275

 

Thư điện tử:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.